Solveig Norrman - En familjehistoria

utställning i Galleri Skeppsta hytta 2013